تاریخچه و موسسین

شرکت مهندسین مشاور پی جو ایران در ابتدا در سال 1346 با عنوان شرکت خاک شناسی پی جو در تهران و با بهره گیری تعدادی از متخصصین فعالیت خود را آغاز نمود و پس از انقلاب و تغییرات صورت گرفته با اعضای هیئت مدیره جدید با عنوان مهندسین مشاور پی جو ایران مجددا بازگشایی و فعالیت خویش را از سر گرفت.
شرکت تازه تاسیس با عنوان مهندسین مشاور پی جو ایران در تاریخ دهم اسفند ماه 1360 شمسی با مشارکت چهار نفر از متخصصین علم ژئوتکنیک که هر کدام دارای سوابق فنی و حرفه ای قابل ملاحظه ای در این زمینه کاری بودند تشکیل و در اداره ثبت شرکت های تهران تحت شماره 43920 به ثبت رسید.
محل استقرار اولیه شرکت در تهران خیابان ظفر، انتهای کوی تخارستان، پلاک 9 قرار داشت. این مهندسین مشاوربا توجه به سوابق قابل توجه موسسین خود توانست در همان اوایل تشکیل بالاترین درجه سازمان مدیریت و برنامه بودجه را در رشته ژئوتکنیک کسب نماید.
اعضای هیئت موسس و مدیران اولیه شرکت متشکل از چهار نفر بوده که اسامی آنها به قرار زیر است:
1. مهندس یوسف حریری
2. دکتر ابراهیم کیوانلونژاد
3. دکتر محمد حسین زاده
4. مهندس صادق مهیمنی

5. مهندس محسن قنبری گرگانی

**جناب دکتر ابراهیم کیوانلونژاد پس از 40 سال سابقه همکاری با این مهندسین و 10 سال سابقه مدیریتی (مدیرعاملی) در سال 1396 دار فانی را وداع گفتند.