صفحه اصلی

مهندسين مشاور پي جو ايران با بیش از نیم قرن سابقه فعاليت حرفه اي و تخصصي، دارای رتبه 1 و 2 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح از سازمان برنامه و بودجه، سال 1346 و در قالب شركت خاك شناسي پي جو فعاليت خود را آغاز نموده و از سال 1360 تا کنون با عنوان مهندسین مشاور پی جو ایران به فعالیت خویش ادامه داده است كه حاصل كليه اين فعاليتها و تلاشها ارائه خدمات ژئوتكنيك در متجاوز از 250 طرح مهم مهندسی عمراني مي باشد.

زمينه فعاليت:

 رشته ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ:

مطالعات و بررسی لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی- ابنیه های فنی

شناسایی محلی (حفر گمانه اکتشافی- آزمایشهای محلی)

خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ

تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین

استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل عملیات اجرایی پروژه ها

محاسبات مربوط به فشار خاک و دیوارهای حایل

طبقه بندی مهندسی توده سنگ

برداشت میدانی ویژگی های زمین شناسی مهندسی

انجام حفاری های ژئوتکنیکی و تهیه لاگ

برداشت ناپیوستگی ها و سیستم درزه

طراحی حایل های مناسب

تعیین مدل سه بعدی شاخص کیفیت سنگ

پی جویی و حفاری اکتشافی:

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی

انجام مطالعات زمین شناسی و پی جویی مواد معدنی

انجام مطالعات و حفاری های اکتشافی

تعیین شیب پایدار دیواره معدنی