درباره ما

موضوع شرکت: عبارت است از انجام و عرضه خدمات فنی ومشاوره ای و تحقیقاتی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوطه به دوره بهره برداری و نگهداری، مطالعات و بررسی لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه ها فنی، شناسایی محلی (حفر گمانه های اکتشافی، آزمایشگاه های محلی)، خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ، تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین و مشخصات آن جهت طراحی، آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، آسفالت و….) جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشار خاک و دیوار حائل.
مهندسین مشاور پی جو ایران با همفکری و مشارکت گروهی از مهندسین و متخصصین رشته های گوناگون، عمران، معدن، زمین شناسی و مکانیک خاک و سنگ با انگیزه تهیه و ارائه مطالعات مهندسی و به انجام رساندن طرح های مطالعاتی در بخش های عمومی و خصوصی تاسیس شده است.
این مهندسین مشاور اکنون با بیش از پنج دهه سابقه فعالیت مداوم در ارائه خدمات مهندسی موفق به احراز صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اخذ گواهی نامه های سیستم مدریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 گردیده و عضو موسسات، انجمن ها و جوامع معتبر داخلی می باشد.